Miet Lambrichts

0497 069 484
info@educanes.be

PRIVACYVERKLARING

Wanneer je mijn website bezoekt of contact met me opneemt voor het inwinnen van informatie of het afnemen van diensten, verzamel ik waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Omdat ik net zoals jou belang hecht aan privacy, doe ik er alles aan om ze veilig te bewaren en je op de hoogte te houden waarvoor ik jouw gegevens wens te gebruiken. Ik houd mij hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op jouw persoonsgegevens. Ik respecteer jouw recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of ze te laten verwijderen.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Ik wil je vragen om deze PRIVACYVERKLARING aandachtig te lezen. Deze bevat namelijk essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van je persoonsgegevens verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je ermee akkoord dat ik je persoonsgegevens verzamel en verwerk.

Als je vragen hebt of een klacht hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan kan je een mail sturen naar: info@educanes.be.

Over EDUCANES

EDUCANES is een éénmanszaak die beheerd wordt door Miet Lambrichts. Hieronder vind je de nodige contactgegevens:

Waterlozeweg 8
3680 Neeroeteren
0497 069 484
info@educanes.be
BTW BE0536 694 862
BE23 9731 8123 0891

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die EDUCANES verwerft via de website, www.educanes.be, of via andere kanalen.

Voor het afnemen van diensten bij EDUCANES hebben wij bepaalde gegevens van jou nodig. Wij verzamelen deze gegevens doordat je diensten van ons afneemt, doordat je gegevens telefonisch aan ons overhandigt of wanneer je zelf het contactformulier invult op de website www.educanes.be. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij op de voorgaande manieren verwerven.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Hoelang bewaren wij deze persoonsgegevens?

Zolang je diensten van ons afneemt, worden jouw gegevens door ons bewaard. Indien je geen diensten meer van ons afneemt worden jouw gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik bij EDUCANES. Deze gegevens worden niet verkocht.

Om een correcte dienstverlening te garanderen wordt er voor sommige activiteiten een beroep gedaan op derde partijen – elk gespecialiseerd in hun eigen vakgebied. Elk van deze partijen garandeert de veiligheid en confidentialiteit van jouw gegevens.

Voor de volgende activiteiten wordt er een beroep gedaan op derden:

Uitoefenen van jouw rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of Global Data Protection Regulation heb je verschillende rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Wens je één of meerdere bovenstaande rechten uit te oefenen, neem dan contact met mij op via info@educanes.be.