Miet Lambrichts

0497 069 484
info@educanes.be

terug naar blog

Het belang van controle

31 10 19

Ik sta er elke dag weer van te kijken hoe goed honden zich hebben aangepast aan onze manier van leven. Ze functioneren ogenschijnlijk zeer goed in onze ratrace en wij plukken daar de vruchten van. Een huisdier hebben is goed voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Daar is al veel over gezegd en geschreven. Maar hoe zit het met de gezondheid, het welzijn van onze huisdieren?

Elke diersoort heeft een ethogram. Een ethogram is een soortspecifieke lijst van alle gedragingen die normaal zijn voor die soort in zijn natuurlijke omgeving. Sommige van deze gedragingen zijn levensnoodzakelijk. Slapen, eten en drinken zijn hier zeer voor de hand liggende voorbeelden van. Er zijn echter een aantal gedragingen die op het eerste zicht minder noodzakelijk lijken, maar die eigenlijk net zo belangrijk zijn als eten en drinken om fysiek en mentaal gezond te blijven. Het niet kunnen uitvoeren van deze gedragingen zal niet onmiddellijk leiden tot dood of ziekte, maar op lange termijn heeft deze afwezigheid een groot effect op hoe een hond zich voelt én functioneert. Het zijn namelijk basisbehoeften. Nu is het wel zo dat honden weinig controle hebben over de invulling van hun basisbehoeften. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons, hondeneigenaren. Het welzijn van onze honden ligt daarmee in onze handen.

Laten we die controle eens van naderbij bekijken. Controle is iets dat we onze honden bitter weinig geven. Een gehoorzame hond was lange tijd (en is soms nog steeds) een hond die op zijn plaats blijft, gaat plassen en zijn behoeften doet als het ons uitkomt, eet als wij hem eten geven, rustig is als wij dat verlangen, mee gaat wandelen als wij dat ingepland hebben, geen ruzie maakt met de hond van vrienden en het spel speelt waar wij zin in hebben en zo lang wij daar zin in hebben. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ik hoor al enkelen onder jullie denken: "wij zijn niet zo streng, we vinden het al lang goed als hij er gewoon rustig bij kan zijn en lief is voor ons." Top! We hebben inderdaad al een hele weg afgelegd en heel veel hondeneigenaren proberen het anders te doen. Heel veel hondeneigenaren beginnen zich ook bewust te worden van het feit dat ook honden noden en behoeften hebben en willen daar graag aan tegemoet komen. "Ik wil dat mijn hond gelukkig is", hoor ik dan. En eerlijk, het maakt mij ook altijd blij als ik daar getuige van mag zijn.

Voor wie nog niet helemaal mee is in het concept van het geven van controle aan zijn hond, geef ik graag enkele voorbeelden. Begin al eens met ervoor te zorgen dat hij keuzevrijheid heeft in bepaalde situaties. En dat hoeft echt niet meer tijd, energie of geld te kosten dan je nu investeert in je hond.

"Ja, maar het is wel niet de bedoeling dat mijn hond de baas wordt in huis!" Ik durf er mijn hand voor in het vuur steken dat je hond niet de baas zal worden. Hij heeft daar helemaal geen nood aan en heeft niet die ambitie. Honden zijn sociale dieren die in een stabiele sociale groep willen samenleven op een conflictvrije manier.

Post de keuze die jij aan je hond geeft op mijn Facebookpagina en inspireer anderen om (nog) meer controle te geven aan hun hond.