Miet Lambrichts

0497 069 484
info@educanes.be

terug naar blog

Een nieuw jaar, een nieuw begin

03 01 22

Een nieuw jaar is net begonnen...
En ik wil jullie alvast toewensen

Ik heb ook enkele wensen voor onze honden:

De afgelopen weken heb ik veel gereflecteerd. Wie mij kent weet dat dat een valkuil is, maar soit, het is wie ik ben.

Onze maatschappij is mooi, maar ingewikkeld. Ze biedt veel kansen, maakt veel mogelijk en toch hebben velen het moeilijk. Hoe dat komt? Ik heb daar wel een mening over, maar ga daar hier niet verder over uitweiden (niet mijn expertise, enkel een persoonlijke mening en die worden al genoeg verspreid). Onze honden hebben het in onze maatschappij ook niet altijd makkelijk. En daar kan ik wel wat over kwijt. Heel veel baasjes hebben echt de allerbeste intenties. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar het is niet evident om als hond in onze levens te passen of om een hond in je leven in te passen. Een hond IN je leven heeft impact OP je leven. Daar kan je niet onderuit. Of die hond kan opgroeien tot een stabiele, ontspannen en aangename gezinshond, dat heb je als hondenbaasje voor een groot stuk in de hand. M.a.w. daar heb jij impact op. 2022 zal daarom een jaar worden waarin ik nog meer de nadruk zal leggen op het uitspreken en verspreiden van kennis over hondengedrag. Kennis die komt vanuit moderne wetenschappelijke inzichten in combinatie met de inzichten en ervaringen die ik vergaarde in de jaren dat ik met honden en hun baasjes in contact kwam en hen begeleidde. Want er is niet 1 waarheid, niet 1 methode, niet 1 manier (dan zou het makkelijk zijn). Elke situatie, elk individu is uniek en vraagt een persoonlijke aanpak. MAAR de kennis die de wetenschap ons de laatste jaren gegeven heeft (en nog steeds blijft geven) is de rode draad, de leidraad.

Hoewel ik merk dat de moderne kennis over hondengedrag vaak strookt met het buikgevoel van hondenbaasjes (en dat is fijn!) betekent dat niet noodzakelijk dat het grootbrengen van een pup of het in huis nemen van een volwassen hond en hem opnemen in je gezin gemakkelijk is. In de manier waarop we omgaan met honden kwam de afgelopen tientallen jaren, gelukkig, al een eerste ommekeer. Een ommekeer die vooral ging over de manier waarop je je hond traint. Trainen stond toen (en nu vaak nog, jammer genoeg) gelijk aan opvoeden. Wie zijn hond niet trainde, zou zeker en vast problemen krijgen... Positief of beloningsgericht was (is) de nieuwe manier. Het zijn woorden die je nu nog vaak tegenkomt als je naar websites en andere kanalen gaat kijken waarop hondenscholen, trainers, gedragstherapeuten enz. hun werkwijze uitleggen. Positieve leermethodes, positieve bekrachtiging, enkel met beloning, enzovoort. Een goede ommekeer, eentje in de juiste richting. Maar het moet verder gaan dan dat. We gaan nog te vaak voorbij aan de basis van het verhaal: 

Of je hond nu 8 weken, 8 maanden of 8 jaar is. Elk moment is een goed moment om verandering in gang te zetten.

Voor jullie en voor jullie honden. Want wij hebben impact op het welzijn en het leven van onze honden, maar honden hebben ook impact op ons welzijn en onze levens. 
2022...
Ik kijk er alvast naar uit.