Miet Lambrichts

0497 069 484
info@educanes.be

  • Kennis krijgen over het gedrag(sprobleem) van jouw hond.
  • Samen zoeken naar gepaste oplossingen.
  • Leren wat jouw hond nodig heeft.
  • Concreet advies - onmiddellijk toepasbaar.
  • Begeleiding op maat.

Opvolgsessies

Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleemgedrag kan je beroep op mij doen voor verdere opvolging. Dit kan in de vorm van een opvolgconsultatie of door het volgen van 1 of meerdere informatieve sessies. Meer info over de data en de kostprijzen van de informatieve sessies vind je onder de sectie lezingen en cursussen.

Kostprijs opvolgconsultatie (1u): 50€ + verplaatsingsvergoeding*.

*Verplaatsingsvergoeding wordt gerekend aan 0.40€/km heen en terug vanuit Neeroeteren.

Gedragsonderzoek en adviesgesprek

Soms loopt het mis en weet je niet meer hoe je met je hond moet omgaan. Dit kan allerlei redenen hebben en vaak gaat het om een combinatie van factoren. We achterhalen wat er aan de hand is en gaan samen op zoek naar oplossingen die werken voor jou én jouw hond.

Om een goede inschatting van het gedrag van uw hond te kunnen maken en vervolgens een advies op maat te kunnen geven, werk ik steeds met een combinatie van minimum 2 begeleidingsmomenten.

We starten met een gedragsonderzoek (2u) bij jou thuis waarbij ik door observatie van jouw hond en aan de hand van bijkomende vragen kan achterhalen waarom jouw hond zich op die manier gedraagt. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de situatie en kan ik een behandeling op maat uitwerken. Deze behandeling bespreek ik graag met jou tijdens een tweede adviesgesprek (1u), waarin ik je inzicht geef in het gedrag van jouw hond en samen met jou op zoek ga naar haalbare maatregelen om alles weer in goede banen te leiden. Tussentijds blijf ik bereikbaar voor vragen en begeleid ik je verder via mail. Na het tweede gesprek plannen we een telefonisch opvolgconsult in waarin we de situatie evalueren en bespreken of er nog verder stapjes ondernomen moeten worden. 

Kostprijs: 195€ + verplaatsingsvergoeding*.

*Verplaatsingsvergoeding wordt gerekend aan 0.40€/km heen en terug vanuit Neeroeteren.